Yurivn.net

Yurivn.net

Trưởng nhóm: YuriVN Uploader

Tổng điểm: 412 điểm

Trụ sở nhóm dịch: http://yurivn.net

Facebook: Facebook Yurivn.net

Upload truyện của website http://yurivn.net
Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
Citrus  Yurivn.net Chương 13
Flower Flower  Yurivn.net Chapter 11
Netsuzou Trap  Yurivn.net Chap 7.1
Their Story  Yurivn.net Chapter 82