Crystal Hearts

Crystal Hearts

Trưởng nhóm: Crystal Hearts Group

Tổng điểm: 52 điểm

Facebook: Facebook Crystal Hearts

Chỉ cần thích là dịch, không quan tâm nó thể loại nào hay được vẽ năm nào \( ̄▽ ̄)/