Ar No Surge - Umareizuru Hoshu E Inoru Uta

Ar No Surge - Umareizuru Hoshu E Inoru Uta

Tên khác: Không có

Thể loại: Mecha, Romance, Supernatural

Tác giả: Gust, Tatsuwo

Nhóm dịch: A3manga

Tình trạng: Đang tiến hành

Truyện dựa trên tựa game RPG Ar no Surge.

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 11: Genometrics 1 year ago
Chapter 10: Determination 1 year ago
Chapter 9: Rage 1 year ago
Chapter 8: Withdrawal 1 year ago
Chapter 7: Fighting Together 1 year ago
Chapter 6: Song Magic 1 year ago
Chapter 5: Amenomori 1 year ago
Chapter 4: Forbidden Weapon 1 year ago
Chapter 3: Rachette 1 year ago
Chapter 2: Amenomirai 1 year ago
Chapter 1: Felion 1 year ago
loading...