Đại Hiệp Truyền Kỳ (Thần Châu Hậu Truyện)

Đại Hiệp Truyền Kỳ (Thần Châu Hậu Truyện)

Thể loại: Action, Adventure, Martial Arts

Tác giả: Phùng Chí Minh - Ôn Thụy An

Nhóm dịch: Comicvn.net

Tình trạng: Đang tiến hành

Bộ truyện nối tiếp phần "Thần Châu Kỳ Hiệp" Sau đại chiến Nga Mi Kim Đỉnh, Tiêu Thu Thủy lãnh đạo quần hào thành lập "Thần Châu Kết Nghĩa" kháng Kim. Quyền Lực Bang toàn lực ủng hộ chống gian thần, ngoại địch. Vì tìm lại Đường Phương, Tiêu Thu Thủy đại náo Đường Môn, sau cuộc chiến kinh thiên, Đường Môn suy sụp. Yêu nữ Đường Môn là Đường Điềm muốn xưng bá võ lâm, âm thầm thao túng hắc đạo "Thập Phương Bá Chủ", muốn đoạt Thiên Hạ Anh Hùng Lệnh và Vong Tình Thiên Thư. Tiêu Thu Thủy và Đương Phương có thành đôi "Thần tiên hiệp lữ"? Trong truyện bạn sẽ gặp Tể Tướng Tần Cối không những mưu sâu kế hiểm mà còn có võ công tuyệt thế không kém gì Quân Lâm Thiên Hạ Lý Trầm Châu. Đây là bộ trong series Thần Châu Kỳ Hiệp của Ôn Thụy An: Kiếm Khí Trường Giang, Lưỡng Quảng Hào Kiệt, Giang Sơn Như Họa, Anh Hùng Hảo Hán, Sấm Đãng Giang Hồ, Thần Châu Vô Địch, Tịch Mịch Cao Thủ, Thiên Hạ Hữu Tuyết, U Minh Huyết Hà Xa, Đại Hiệp Truyền Kỳ, Hiệp Thiếu, Đường Phương Nhất Chiến, Thục Trung Đường Môn. Truyện ra theo lượt xem, xem càng nhiều truyện ra càng nhanh nha các bạn!

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 51: Sinh Tử Quyết 1 year ago
Chapter 50: Vong Tình Nhất Chiến 1 year ago
Chapter 49: Vong Tình Quân Lâm chiến Tà Công ... 1 year ago
Chapter 48: Chết không nuối tiếc 1 year ago
Chapter 47: Đại Tích Lịch Chấn 1 year ago
Chapter 46: Sát Cuồng Đồ 1 year ago
Chapter 45: Kiếm Chấn Thần Châu 1 year ago
Chapter 44: Sát Quần Tà 1 year ago
Chapter 43: Kinh Biến Kinh Chiến 1 year ago
Chapter 42: Bất ngờ ngoài bất ngờ 1 year ago
Chapter 41: Tình Nghĩa chôn Trầm Châu 1 year ago
Chapter 40: Ngạo Chiến Cuồng Sinh 1 year ago
Chapter 39: Quân Lâm Thiên Hạ 1 year ago
Chapter 38: Ngự Tiền Quyết Chiến 1 year ago
Chapter 37: Âm mưu thật sự 1 year ago
Chapter 36: Thanh lí môn hộ 1 year ago
Chapter 35: Thức Anh Hùng Trọng Anh Hùng 1 year ago
Chapter 34: Kỳ Binh Đột Xuất 1 year ago
Chapter 33: Song Long hội Kinh Châu 1 year ago
Chapter 32: Tối Cường chiến Tối Cuồng 1 year ago
Chapter 31: Tống biệt Nhất Đại Anh Hùng 1 year ago
Chapter 30: Sống chết có gì sợ 1 year ago
Chapter 29: Chính Tà Quyết 1 year ago
Chapter 28: Tử Chiến 1 year ago
Chapter 27: Vô Gián Địa Ngục 1 year ago
Chapter 26: Rớt mặt nạ 1 year ago
Chapter 25: Thật là Giả, Giả là Thật 1 year ago
Chapter 24: Truy sát 1 year ago
Chapter 23: Sát Xuất Vương Thành 1 year ago
Chapter 22: Máu nhuộm Vương Thành 1 year ago
Chapter 21: Âm mưu Bố cục 1 year ago
Chapter 20: Sấm Quan 1 year ago
Chapter 19: Cuồng nhất và Gian nhất 1 year ago
Chapter 18: Kỳ Hiệp hội Kinh Sư 1 year ago
Chapter 17: Chiến Cuồng Đồ 1 year ago
Chapter 16: Vị Khách Không Mời 1 year ago
Chapter 15: Kiêu Hùng Đê Đầu 1 year ago
Chapter 14: Nhất Đại Thiên Kiêu 1 year ago
Chapter 13: Mãn Giang Hồng 1 year ago
Chapter 12: Tướng Quân Tá Giáp 1 year ago
Chapter 11: Phẫn Nộ 1 year ago
Chapter 10: Kẻ địch đáng sợ 1 year ago
Chapter 9: Anh Hùng Huyết Kiêu Hùng Lệ 1 year ago
Chapter 8: Bất Tử chi Mê 1 year ago
Chapter 7: Cái chết của Lý Trầm Châu 1 year ago
Chapter 6: Xoay chuyển càn khôn 1 year ago
Chapter 5: Tang Lễ 1 year ago
Chapter 4: Sát Trầm Châu 1 year ago
Chapter 3: Vong Tình Dịch Cân chiến Quân Lâm 1 year ago
Chapter 2: Cuộc chiến đến sớm 1 year ago
Chapter 1: Đại Hiệp Truyền Kỳ 1 year ago