Abase the Ace ( Oneshot )

Abase the Ace ( Oneshot )

Tên khác: Ngọc trong đá

Thể loại: Comedy, Romance, Shounen, Slice of Life, Sports, Tragedy

Tác giả: Adachi Mitsuru

Nhóm dịch: Vn-Sharing

Tình trạng: Ngưng

Abase the Ace – Ngọc trong đá (Trích tuyển tập "Short Program II")

Tên chương Thời gian đăng
Oneshot 2 years ago
loading...