Gunnm Kasei Senki

Gunnm Kasei Senki

Thể loại: Action, Adventure, Ecchi

Tác giả:

Nhóm dịch: Vechai

Tình trạng: Đang tiến hành

moe, hết

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
Chapter 18.2 1 week ago
Chapter 18.1 1 week ago
Chapter 17.2 2 weeks ago
Chapter 17.1 2 weeks ago
Chapter 16.2 1 month ago
Chapter 16.1 1 month ago
Chapter 15.2 1 month ago
Chapter 15.1 1 month ago
Chapter 14.2 1 month ago
Chapter 14 1 month ago
Chapter 13.2 1 month ago
Chapter 13.1 1 month ago
Chapter 12.2 2 months ago
Chapter 12.1 2 months ago
Chapter 11.2 2 months ago
Chapter 11.1 2 months ago
Chapter 10.2 2 months ago
Chapter 10 2 months ago
Chapter 9.2 3 months ago
Chapter 9.1 3 months ago
Chapter 8.1 3 months ago
Chapter 8 3 months ago
Chapter 7 3 months ago
Chapter 6.1 3 months ago
Chapter 5.1 3 months ago
Chapter 5 3 months ago
Chapter 4.1 3 months ago
Chapter 4 3 months ago
Chapter 3 3 months ago
Chapter 2 3 months ago
Chapter 1 3 months ago