Chiến Phổ

Chiến Phổ

Thể loại: Action, Adventure, Martial Arts

Tác giả: Quảng Bân Cường - Hoàng Thủy Bân

Nhóm dịch: Comicvn.net

Tình trạng: Ngưng

Thế kỷ 12 trước Công Nguyên, Khương Tử Nha thỉnh Thiên Tướng trợ Chu Võ Vương Cơ Phát thảo phạt yêu binh của Thương Trụ, Thiên Hạ cuối cùng đại định. Nhà Thương Diệt, Nhà Chu hưng thịnh. Sau nhiều năm Thần, Yêu đại chiến, Càn Khôn mất cân bằng, thiên tai xảy ra liên miên. Khương Tử Nha vì cứu thương sinh, xả thân làm phép dùng Ngũ Thần Đại Chú là: Thôn Lôi, Liệp Hỏa, Lăng Vũ, Ngự Phong và Vong Vẫn để dẹp thiên tai. Ngũ Đại Thần Chú mượn dùng thần lực của Ngũ Đại Chiến Thần trên trời, phong ấn trong "năm chiến phổ": 1. Thôn Lôi: Lôi Thần, đại diện cho Chủ Tể 2. Liệp Hỏa: Hỏa Soái, đại diện cho Ánh Sáng 3. Lăng Vũ: Vũ Soái, đại diện Công Bằng 4. Ngự Phong: Phong Tướng, đại diện Nhân Nghĩa 5. Vong Vẫn: Thần Trung Thần, đại diện cho Sinh Diệt. Nghe nói, Ngũ Thần Đại Chú Chiến Phổ mà Khương Tử Nha trấn áp Thiên Kiếp, đều có đại năng siêu việt thiên uy. Hậu nhân có ai lấy được thì: Nhân giả được thiên hạ, Bạo giả diệt thương sinh... Công Nguyên năm 557, Cuối đời Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, hai nước Tề Chu có chiến tranh. Đại tướng nước Tề là Lan Lăng Vương Cao Trường Cung (một mỹ nam nổi tiếng lịch sử), được thần uy của Thôn Lôi Chiến Phổ, dẫn năm trăm thân binh đại phá quân Chu, công cao át chủ. Nhất đại công thần bị vu hại thành tội danh phản nghịch, vạn tiễn xuyên tim. Lan Lăng Vương rơi xuống biển lớn, lòng đầy phẫn nộ, nguyền rủa thiên địa bất nhân, thề phải diệt thiên hạ, thần ma xa lánh, duy ngã xưng Hoàng!

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 20: Chủ Tể Thiên Hạ (Hết) 1 year ago
Chapter 19: Sai lầm oán hận 1 year ago
Chapter 18: Yêu Soái Vong Vẫn 1 year ago
Chapter 17: Chiến Thần phẫn nộ 1 year ago
Chapter 16: Diệt Lôi Phá Giáp 1 year ago
Chapter 15: Mang Sơn Lôi Hỏa Hội 1 year ago
Chapter 14: Trước ngày huyết chiến 1 year ago
Chapter 13: Trận Liệt Tại Tiền 1 year ago
Chapter 12: Khi Phong gặp Lôi 1 year ago
Chapter 11: Liệp Hỏa Xưng Hoàng 1 year ago
Chapter 10: Chấn Tích Lịch 1 year ago
Chapter 9: Lăng Vũ Quân Lâm 1 year ago
Chapter 8: Ngũ Thần Pháp Chú 1 year ago
Chapter 7: Giết mi không chỉ mình ta 1 year ago
Chapter 6: Nộ hỏa bất tức 1 year ago
Chapter 5: Lôi Hỏa Kinh Thiên Chiến 1 year ago
Chapter 4: Mị Hồ Ngự Hỏa 2 years ago
Chapter 3: Liệp Thần Giả 2 years ago
Chapter 2: Chiến Thần Tá Giáp 2 years ago
Chapter 1: Chiến Thần Lan Lăng Vương 2 years ago