Nurarihyon no Mago

Nurarihyon no Mago

Thể loại: Action, Comedy, Drama, School Life, Shounen, Supernatural

Tác giả: Shiibashi Hiroshi

Nhóm dịch: MTO , chap 209 trở đi Neko Kichigai cùng thực hiện.

Tình trạng: Ngưng

Rikuo là một cậu bé mang trong mình 2 dòng máu, một nửa là con người, nửa kia là yêu quái, sống trong một ngôi nhà đầy yêu quái với ông nội.
Số mệnh của cậu là trở thành Nurarihyon- thống lĩnh yêu quái, nhưng trớ trêu là cậu lại chỉ muốn sống một cuộc đời của 1 con người bình thường...
Quyết định của Rikuo sẽ là gì? Trở thành Thống lĩnh yêu quái hay làm con người?
Muốn biết kết cục hãy đón xem truyện :P

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 210.6 1 year ago
Chapter 210.5 1 year ago
Chapter 210.4 1 year ago
Chapter 210.3 1 year ago
Chapter 210.2 1 year ago
Chapter 210.1 1 year ago
Chapter 210 1 year ago
Chapter 209 1 year ago
Chapter 208 1 year ago
Chapter 207 1 year ago
Chapter 206 1 year ago
Chapter 205 1 year ago
Chapter 204 1 year ago
Chapter 203 1 year ago
Chapter 202 1 year ago
Chapter 201 1 year ago
Chapter 200 1 year ago
Chapter 199 1 year ago
Chapter 198 1 year ago
Chapter 197 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 196 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 195 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 194 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 193 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 192 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 191 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 190 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 189 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 188 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 187 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 186 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 185 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 184 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 183 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 182 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 181 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 180 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 179 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 178 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 177 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 176 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 175 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 174 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 173 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 172 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 171 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 170 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 169 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 168 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 167 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 166 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 165 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 164 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 163 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 162 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 161 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 160 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 159 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 158 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 157 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 156 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 155 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 154 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 153 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 152 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 151 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 150 1 year ago
Nurarihyon no Mago chap 149 1 year ago
Nurarihyon no Mago chap 148 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 147 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 146 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 145 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 144 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 143 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 142 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 141 1 year ago
Nurarihyon no Mago chap 140 1 year ago
Nurarihyon no Mago chap 139 1 year ago
Nurarihyon no Mago chap 138 1 year ago
Nurarihyon no Mago chap 137 1 year ago
Nurarihyon no Mago chap 136 1 year ago
Nurarihyon no Mago chap 135 1 year ago
Nurarihyon no Mago chap 134 1 year ago
Nurarihyon no Mago chap 133 1 year ago
Nurarihyon no Mago chap 132 1 year ago
Nurarihyon no Mago chap 131 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 130 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 129 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 128 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 127 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 126 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 125 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 124 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 123 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 122 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 121 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 120 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 119 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 118 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 117 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 116 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 115 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 114 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 113 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 112 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 111 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 110 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 109 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 108 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 107 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 106 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 105 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 104 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 103 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 102 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 101 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 100 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 99 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 98 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 97 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 96 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 95 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 94 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 93 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 92 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 91 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 90 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 89 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 88 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 87 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 86 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 85 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 84 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 83 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 82 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 81 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 80 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 79 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 78 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 77 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 76 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 75 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 74 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 73 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 72 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 71 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 70 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 69 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 68 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 67 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 66 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 65 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 64 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 63 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 62 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 61 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 60 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 59 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 58 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 57 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 56 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 55 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 54 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 53 1 year ago
Nurarihyon no Mago chap 52 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 51 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 50 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 49 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 48 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 47 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 46 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 45 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 44 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 43 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 42 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 41 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 40 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 39 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 38 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 37 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 36 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 35 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 34 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 33 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 32 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 31 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 30 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 29 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 28 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 27 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 26 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 25 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 24 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 23 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 22 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 21 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 20 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 19 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 18 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 17 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 16 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 15 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 14 1 year ago
Nurarihyon no Mago chap 13 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 12 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 11 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 10 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 9 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 8 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 7 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 6 1 year ago
Nurarihyon no Mago chap 5 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 4 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 3 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 2 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 1 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 0 - Special - câu chuyện kỳ là ở thị trấn Ukiyoe 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 0 - Omake 2 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 0 - Omake 1 year ago
Nurarihyon no Mago Chap 0 - Extra - bình minh ở Edo 1 year ago