Beelzebub

Beelzebub

Tên khác: Vua Quỷ

Thể loại: Action, Comedy, Martial Arts, Shounen, Supernatural

Tác giả: Tamara Ryuhei

Nhóm dịch: MTO

Tình trạng: Ngưng

Beelzebub là câu chuyện về “Tên tội phạm vị thành niên mạnh nhất” khi phải trông chừng đứa con của vua quỷ (tương lai sẽ kế thừa chức vua quỷ) với sức mạnh có thể phá hủy hòa bình trái đất. Chuyện gì sẽ xảy ra khi một cậu học sinh cấp 3 khoái oánh lộn phải chịu một trách nhiệm nặng nề: trông trẻ hay là chết? Beelzebub mang đến cho độc giả những pha hài té ghế qua những màn đánh nhau không giống ai, tính cách quái thai lai quái dị của các nhân vật, cũng như “cái ấy” bự tổ của bé Beel lúc nào cũng chình ình trước màn hình. Beelzebub xoay quanh hành trình của Oga cùng bé Beel đối đầu với đủ loại băng nhóm du côn học đường cho tới các loại quỷ bệnh bệnh từ quỷ giới. Beelzebub là sự kết hợp tuyệt vời của thể loại “đầu gấu học đường” kèm theo những màn hành động siêu nhân của Oga, bé Beel và bè bạn.

Tên chương Thời gian đăng
Beelzebub Last Babu - Good Babu! Trường Ishiyama [Chap cuối] 1 year ago
Beelzebub EX Babu 1 year ago
Beelzebub EX Babu 5 1 year ago
Beelzebub EX Babu 4 1 year ago
Beelzebub EX Babu 3 1 year ago
Beelzebub EX Babu 2 1 year ago
Beelzebub EX Babu 1 1 year ago
Beelzebub Chap 239 1 year ago
Beelzebub Chap 238 1 year ago
Beelzebub Chap 237 1 year ago
Beelzebub Chap 236 1 year ago
Beelzebub Chap 235 1 year ago
Beelzebub Chap 234 1 year ago
Beelzebub Chap 233 1 year ago
Beelzebub Chap 232 1 year ago
Beelzebub Chap 231 1 year ago
Beelzebub Chap 230 1 year ago
Beelzebub Chap 229 1 year ago
Beelzebub Chap 228 1 year ago
Beelzebub Chap 227 1 year ago
Beelzebub Chap 226 1 year ago
Beelzebub Chap 225 1 year ago
Beelzebub Chap 224 1 year ago
Beelzebub Chap 223 1 year ago
Beelzebub Chap 222 1 year ago
Beelzebub Chap 221 1 year ago
Beelzebub Chap 220 1 year ago
Beelzebub Chap 219 1 year ago
Beelzebub Chap 218 1 year ago
Beelzebub Chap 217 1 year ago
Beelzebub Chap 216 1 year ago
Beelzebub Chap 215 1 year ago
Beelzebub Chap 214 1 year ago
Beelzebub Chap 213 1 year ago
Beelzebub Chap 212 1 year ago
Beelzebub Chap 211 1 year ago
Beelzebub Chap 210 1 year ago
Beelzebub Chap 209 1 year ago
Beelzebub Chap 208 1 year ago
Beelzebub Chap 207 1 year ago
Beelzebub Chap 206 1 year ago
Beelzebub Chap 205 1 year ago
Beelzebub Chap 204 1 year ago
Beelzebub Chap 203 1 year ago
Beelzebub Chap 202 1 year ago
Beelzebub Chap 201 1 year ago
Beelzebub Chap 200 1 year ago
Beelzebub Chap 199 1 year ago
Beelzebub Chap 198 1 year ago
Beelzebub Chap 197 1 year ago
Beelzebub Chap 196 1 year ago
Beelzebub Chap 195 1 year ago
Beelzebub Chap 194 1 year ago
Beelzebub Chap 193 1 year ago
Beelzebub Chap 192 1 year ago
Beelzebub Chap 191 1 year ago
Beelzebub Chap 190 1 year ago
Beelzebub Chap 189 1 year ago
Beelzebub Chap 188 1 year ago
Beelzebub Chap 187 1 year ago
Beelzebub Chap 186 1 year ago
Beelzebub Chap 185 1 year ago
Beelzebub Chap 184 1 year ago
Beelzebub Chap 183 1 year ago
Beelzebub Chap 182 1 year ago
Beelzebub Chap 181 1 year ago
Beelzebub Chap 180 1 year ago
Beelzebub Chap 179 1 year ago
Beelzebub Chap 178 1 year ago
Beelzebub Chap 177 1 year ago
Beelzebub Chap 176 1 year ago
Beelzebub Chap 175 1 year ago
Beelzebub Chap 174 1 year ago
Beelzebub Chap 173 1 year ago
Beelzebub Chap 172 1 year ago
Beelzebub Chap 171 1 year ago
Beelzebub Chap 170 1 year ago
Beelzebub Chap 169 1 year ago
Beelzebub Chap 168 1 year ago
Beelzebub Chap 167 1 year ago
Beelzebub Chap 166 1 year ago
Beelzebub Chap 165 1 year ago
Beelzebub Chap 164 1 year ago
Beelzebub Chap 163 1 year ago
Beelzebub Chap 162 1 year ago
Beelzebub Chap 161 1 year ago
Beelzebub Chap 160 1 year ago
Beelzebub Chap 159 1 year ago
Beelzebub Chap 158 1 year ago
Beelzebub Chap 157 1 year ago
Beelzebub Chap 156 1 year ago
Beelzebub Chap 155 1 year ago
Beelzebub Chap 154 1 year ago
Beelzebub Chap 153.5 1 year ago
Beelzebub Chap 153 1 year ago
Beelzebub Chap 152 1 year ago
Beelzebub Chap 151 1 year ago
Beelzebub Chap 150 1 year ago
Beelzebub Chap 149 1 year ago
Beelzebub Chap 148 1 year ago
Beelzebub Chap 147 1 year ago
Beelzebub Chap 146 1 year ago
Beelzebub Chap 145 1 year ago
Beelzebub Chap 144 1 year ago
Beelzebub Chap 143 1 year ago
Beelzebub Chap 142 1 year ago
Beelzebub Chap 141 1 year ago
Beelzebub Chap 140 1 year ago
Beelzebub Chap 139 1 year ago
Beelzebub Chap 138 1 year ago
Beelzebub Chap 137 1 year ago
Beelzebub Chap 136 1 year ago
Beelzebub Chap 135 1 year ago
Beelzebub Chap 134 1 year ago
Beelzebub Chap 133 1 year ago
Beelzebub Chap 132 1 year ago
Beelzebub Chap 131 1 year ago
Beelzebub Chap 130 1 year ago
Beelzebub Chap 129 1 year ago
Beelzebub Chap 128 1 year ago
Beelzebub Chap 127 1 year ago
Beelzebub Chap 126 1 year ago
Beelzebub Chap 125 1 year ago
Beelzebub Chap 124 1 year ago
Beelzebub Chap 123 1 year ago
Beelzebub Chap 122 1 year ago
Beelzebub Chap 121 1 year ago
Beelzebub Chap 120 1 year ago
Beelzebub Chap 119 1 year ago
Beelzebub Chap 118 1 year ago
Beelzebub Chap 117 1 year ago
Beelzebub Chap 116 1 year ago
Beelzebub Chap 115 1 year ago
Beelzebub Chap 114 1 year ago
Beelzebub Chap 113 1 year ago
Beelzebub Chap 112 1 year ago
Beelzebub Chap 111 1 year ago
Beelzebub Chap 110 1 year ago
Beelzebub Chap 109 1 year ago
Beelzebub Chap 108 1 year ago
Beelzebub Chap 107 1 year ago
Beelzebub Chap 106 1 year ago
Beelzebub Chap 105 1 year ago
Beelzebub Chap 104 1 year ago
Beelzebub Chap 103 1 year ago
Beelzebub Chap 102 1 year ago
Beelzebub Chap 101 1 year ago
Beelzebub Chap 100 1 year ago
Beelzebub Chap 99 1 year ago
Beelzebub Chap 98 1 year ago
Beelzebub Chap 97 1 year ago
Beelzebub Chap 96 1 year ago
Beelzebub Chap 95 1 year ago
Beelzebub Chap 94 1 year ago
Beelzebub Chap 93 1 year ago
Beelzebub Chap 92 1 year ago
Beelzebub Chap 91 1 year ago
Beelzebub Chap 90 1 year ago
Beelzebub Chap 89 1 year ago
Beelzebub Chap 88 1 year ago
Beelzebub Chap 87 1 year ago
Beelzebub Chap 86 1 year ago
Beelzebub Chap 85 1 year ago
Beelzebub Chap 84 1 year ago
Beelzebub Chap 83 1 year ago
Beelzebub Chap 82 1 year ago
Beelzebub Chap 81 1 year ago
Beelzebub Chap 80 1 year ago
Beelzebub Chap 79 1 year ago
Beelzebub Chap 78 1 year ago
Beelzebub Chap 77 1 year ago
Beelzebub Chap 76 1 year ago
Beelzebub Chap 75 1 year ago
Beelzebub Chap 74 1 year ago
Beelzebub Chap 73 1 year ago
Beelzebub Chap 72 1 year ago
Beelzebub Chap 71 1 year ago
Beelzebub Chap 70 1 year ago
Beelzebub Chap 69 1 year ago
Beelzebub Chap 68 1 year ago
Beelzebub Chap 67 1 year ago
Beelzebub Chap 67 1 year ago
Beelzebub Chap 66 1 year ago
Beelzebub Chap 65 1 year ago
Beelzebub Chap 64 1 year ago
Beelzebub Chap 63 1 year ago
Beelzebub Chap 62 1 year ago
Beelzebub Chap 61 1 year ago
Beelzebub Chap 60 1 year ago
Beelzebub Chap 59 1 year ago
Beelzebub Chap 58 1 year ago
Beelzebub Chap 57 1 year ago
Beelzebub Chap 56 1 year ago
Beelzebub Chap 55 1 year ago
Beelzebub Chap 54 1 year ago
Beelzebub Chap 53 1 year ago
Beelzebub Chap 52 1 year ago
Beelzebub Chap 51 1 year ago
Beelzebub Chap 50 1 year ago
Beelzebub Chap 49 1 year ago
Beelzebub Chap 48 1 year ago
Beelzebub Chap 47 1 year ago
Beelzebub Chap 46 1 year ago
Beelzebub Chap 45 1 year ago
Beelzebub Chap 44 1 year ago
Beelzebub Chap 43 1 year ago
Beelzebub Chap 42 1 year ago
Beelzebub Chap 41 1 year ago
Beelzebub Chap 40 1 year ago
Beelzebub Chap 39 1 year ago
Beelzebub Chap 38 1 year ago
Beelzebub Chap 37 1 year ago
Beelzebub Chap 36 1 year ago
Beelzebub Chap 35 1 year ago
Beelzebub Chap 34 1 year ago
Beelzebub Chap 33 1 year ago
Beelzebub Chap 32 1 year ago
Beelzebub Chap 31 1 year ago
Beelzebub Chap 30 1 year ago
Beelzebub Chap 29 1 year ago
Beelzebub Chap 28 1 year ago
Beelzebub Chap 27 1 year ago
Beelzebub Chap 26 1 year ago
Beelzebub Chap 25 1 year ago
Beelzebub Chap 24 1 year ago
Beelzebub Chap 23 1 year ago
Beelzebub Chap 22 1 year ago
Beelzebub Chap 21 1 year ago
Beelzebub Chap 20 1 year ago
Beelzebub Chap 19 1 year ago
Beelzebub Chap 18 1 year ago
Beelzebub Chap 17 1 year ago
Beelzebub Chap 16 1 year ago
Beelzebub Chap 15 1 year ago
Beelzebub Chap 14 1 year ago
Beelzebub Chap 13 1 year ago
Beelzebub Chap 12 1 year ago
Beelzebub Chap 11 1 year ago
Beelzebub Chap 10 1 year ago
Beelzebub Chap 9 1 year ago
Beelzebub Chap 8 1 year ago
Beelzebub Chap 7 1 year ago
Beelzebub Chap 6 1 year ago
Beelzebub Chap 5 1 year ago
Beelzebub Chap 4 1 year ago
Beelzebub Chap 3 1 year ago
Beelzebub Chap 2 1 year ago
Beelzebub Chap 1 1 year ago