Đông Phương Chân Long

Đông Phương Chân Long

Thể loại: Action, Martial Arts

Tác giả: Hoàng Ngọc Lang

Nhóm dịch: Comicvn.net

Tình trạng: Đang tiến hành

Đông Phương Chân Long là một mở đầu mới của Cựu Tác Long Hổ Môn, khi Chân Long đạt cảnh giới chung cực Thập Dương, ác chiến với Long Hổ Môn đã làm mở cánh cổng thời gian, Long Hổ Môn theo đó trở về quá khứ mà bắt đầu Tân Tác. (Hoàng Ngọc Lang giai đoạn này vừa ra tù, thấy câu chuyện Long Hổ Môn đã đi quá xa nội dung mình muốn, đầy yếu tố ma ảo huyền hoặc, nên muốn làm lại mới từ đầu mới cho kết thúc đột ngột) Trong phần này, câu chuyện sẽ theo một hướng khác, hi vọng sẽ có nhiết bất ngờ và đặc sắc. Ghi chú: Truyện sẽ có một số nội dung của Cựu Tác hơi khác với Tân Tác.

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 59: Nhu chi Đạo 1 year ago
Chapter 58: Chiến bại và Trùng sinh 1 year ago
Chapter 57: Con đường Chiến Thần 1 year ago
Chapter 56: Tiểu Lưu Manh 1 year ago
Chapter 55: Đồ Nhi 1 year ago
Chapter 54: Cường chiến hồi qui 1 year ago
Chapter 53: Một đời viên mãn 1 year ago
Chapter 52: Quyết chiến tham sống sợ chết 1 year ago
Chapter 51: Ưu thế của người phàm 1 year ago
Chapter 50: La Sát Phong Thái 1 year ago
Chapter 49: Hiến Thế 1 year ago
Chapter 48: Hổ Khiếu 1 year ago
Chapter 47: Lão tử đã trở về 1 year ago
Chapter 46: Đại Hỗn Chiến 1 year ago
Chapter 45: Tiếng thét Kim Bá Vương 1 year ago
Chapter 44: Long Hổ Hội 1 year ago
Chapter 43: Cuồng Long 1 year ago
Chapter 42: Những người thừa kế 1 year ago
Chapter 41: Hàng Long Thập Bát Thối của Lão Tổ Tôn ... 1 year ago
Chapter 40: Vì báo thù, dốc tận tất cả 1 year ago
Chapter 39: Thiêu đốt sinh mạng 1 year ago
Chapter 38: Phong Vũ Cố Nhân Lai 1 year ago
Chapter 37: Oanh Bộc Luyện Phong Lôi 1 year ago
Chapter 36: Thiên Hạ Vô Địch Thạch Hắc Long ... 1 year ago
Chapter 35: Bia quyền 1 year ago
Chapter 34: Chân Long và Tà Thần 1 year ago
Chapter 33: Đau 1 year ago
Chapter 32: Ba chiêu 1 year ago
Chapter 31: Sát Giới 1 year ago
Chapter 30: Thống biệt ly 1 year ago
Chapter 29: Liên Minh Cường Giả 1 year ago
Chapter 28: Lửa hận thù 1 year ago
Chapter 27: Đêm tối Vượng Giác 1 year ago
Chapter 26: Loạn 1 year ago
Chapter 25: Bá Vương Hùng Phong 1 year ago
Chapter 24: Tửu Đồ 1 year ago
Chapter 23: Tam Quốc 1 year ago
Chapter 22: Long Hổ Phong Bạo 1 year ago
Chapter 21: Tích Lịch Cuồng Long 1 year ago
Chapter 20: Đối thủ cấp thần 1 year ago
Chapter 19: Thiên hạ vô địch khí cái thế ... 1 year ago
Chapter 18: Người khiến Tiểu Hổ, Chân Long kinh sợ ... 1 year ago
Chapter 17: Kẻ thất bại chết không đáng tiếc ... 1 year ago
Chapter 16: Hỏa Già Nhãn 1 year ago
Chapter 15: Đại Quyết Chiến 1 year ago
Chapter 14: Liệt Dương Luyện Đường Lang 1 year ago
Chapter 13: Nhân gian tối thống 1 year ago
Chapter 12: Bản sắc kiêu hùng 1 year ago
Chapter 11: Cuồng Vọng chi tai 1 year ago
Chapter 10: Hàng Long 1 year ago
Chapter 9: Vây công Hắc Thủ Đảng 1 year ago
Chapter 8: Nộ Hỏa Nhai Đầu 1 year ago
Chapter 7: Hắc Bạch Sát Cơ 1 year ago
Chapter 6: Chấp Trước của Võ Giả 1 year ago
Chapter 5: Tiểu Hổ tự tư 1 year ago
Chapter 4: Thập Diện Mai Phục - Hai Mặt Khốn Cực ... 1 year ago
Chapter 3: Bá Giả Vô Cụ 1 year ago
Chapter 2: Trảm Hổ Đồ Long 1 year ago
Chapter 1: Hồi mở đầu 1 year ago