Bác Sĩ Tình Yêu

Bác Sĩ Tình Yêu

Thể loại: Romance, Webtoon, Yuri

Tác giả: Bansook

Nhóm dịch: Lạc Thiên

Tình trạng: Đang tiến hành

Đang cập nhật  Mà nói chung là yuri đấy 

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 34 3 months ago
Chapter 33 4 months ago
Chapter 32 4 months ago
Chapter 31 5 months ago
Chapter 30 5 months ago
Chapter 29 5 months ago
Chapter 28 5 months ago
Chapter 27 5 months ago
Chapter 26 5 months ago
Chapter 25 5 months ago
Chapter 24 5 months ago
Chapter 23 6 months ago
Chapter 22 6 months ago
Chapter 21 6 months ago
Chapter 20 6 months ago
Chapter 19 6 months ago
Chapter 18 6 months ago
Chapter 17 7 months ago
Chapter 16 7 months ago
Chapter 15 7 months ago
Chapter 14 7 months ago
Chapter 13 7 months ago
Chapter 12 7 months ago
Chapter 11 7 months ago
Chapter 10 7 months ago
Chapter 9 7 months ago
Chapter 8 8 months ago
Chapter 7 8 months ago
Chapter 6 8 months ago
Chapter 5 8 months ago
Chapter 4 8 months ago
Chapter 3 8 months ago
Chapter 2 8 months ago
Chapter 1 8 months ago