Bác Sĩ Tình Yêu

Bác Sĩ Tình Yêu

Thể loại: Romance, Webtoon, Yuri

Tác giả: Bansook

Nhóm dịch: Lạc Thiên

Tình trạng: Đang tiến hành

Đang cập nhật  Mà nói chung là yuri đấy 

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 34 2 months ago
Chapter 33 3 months ago
Chapter 32 3 months ago
Chapter 31 3 months ago
Chapter 30 3 months ago
Chapter 29 3 months ago
Chapter 28 3 months ago
Chapter 27 3 months ago
Chapter 26 3 months ago
Chapter 25 3 months ago
Chapter 24 4 months ago
Chapter 23 4 months ago
Chapter 22 5 months ago
Chapter 21 5 months ago
Chapter 20 5 months ago
Chapter 19 5 months ago
Chapter 18 5 months ago
Chapter 17 5 months ago
Chapter 16 6 months ago
Chapter 15 6 months ago
Chapter 14 6 months ago
Chapter 13 6 months ago
Chapter 12 6 months ago
Chapter 11 6 months ago
Chapter 10 6 months ago
Chapter 9 6 months ago
Chapter 8 7 months ago
Chapter 7 7 months ago
Chapter 6 7 months ago
Chapter 5 7 months ago
Chapter 4 7 months ago
Chapter 3 7 months ago
Chapter 2 7 months ago
Chapter 1 7 months ago