Goblin Slayer

Goblin Slayer

Thể loại: Action, Adult, Adventure, Ecchi, Fantasy, Mystery, Seinen, Smut, Supernatural, Tragedy, Hot

Tác giả: Kōsuke Kurose

Nhóm dịch: Devil Slayer Team

Tình trạng: Đang tiến hành

Tất cả thể loại bạn thích về Dark Fantasy đều có trong bộ truyện này...

 

 

 

 

 

 

 

...

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
Chapter 11 Bản RAW(chưa dịch) 5 days ago
Chapter 10 1 month ago
Chapter 9 2 months ago
Chapter 8 3 months ago
Chapter 7 4 months ago
Chapter 6 5 months ago
Chapter 5 6 months ago
Chapter 4 7 months ago
Chapter 3 8 months ago
Chapter 3 Bản đẹp 7 months ago
Chapter 2 9 months ago
Chapter 1 10 months ago