Bakuman

Bakuman

Tên khác: バクマン。; Bakuman!

Thể loại: Comedy, Romance, Shounen, Slice of Life

Tác giả: Ohba Tsugumi, Obata Takeshi

Nhóm dịch: MTO , TM Team, JuzSimple, Silvery Soul, Blog Truyện, SxS Team cùng thực hiện.

Tình trạng: Ngưng

Trở thành mangaka là mơ ước từ nhỏ của Mashiro Moritaka, một cậu nhóc có tài vẽ tranh. Nhưng mọi chuyện không đơn giản, và cậu biết rõ điều đó từ người chú đã khuất của mình. Năm lớp 9, khi cậu quyết định sống một cuộc sống "bình thường": làm một đứa con ngoan, học cấp 3, thi đại học, kiếm một công việc ổn định... và giữ kín tình cảm với cô bạn cùng lớp Azuki thì bị cuốn vào một "phi vụ" của cậu bạn có thành tích học tập "khủng" Takagi: sáng tác một bộ manga. Những ước mơ lớn gặp nhau, lời hẹn của Azuki sẽ kết hôn với Mashiro khi những ước mơ đó thành sự thực. Sự nghiệp mangaka đầy thử thách bắt đầu...

Tên chương Thời gian đăng
Bakuman Age 14 1 year ago
Bakuman Age 13 1 year ago
Bakuman Chap 176 1 year ago
Bakuman Chap 175 1 year ago
Bakuman Chap 174 1 year ago
Bakuman Chap 173 1 year ago
Bakuman Chap 172 1 year ago
Bakuman Chap 171 1 year ago
Bakuman Chap 170 1 year ago
Bakuman Chap 169 1 year ago
Bakuman Chap 168 1 year ago
Bakuman Chap 167 1 year ago
Bakuman Chap 166 1 year ago
Bakuman Chap 165 1 year ago
Bakuman Chap 164 1 year ago
Bakuman Chap 163 1 year ago
Bakuman Chap 162 1 year ago
Bakuman Chap 161 1 year ago
Bakuman Chap 160 1 year ago
Bakuman Chap 159 1 year ago
Bakuman Chap 158 1 year ago
Bakuman Chap 157 1 year ago
Bakuman Chap 156 1 year ago
Bakuman Chap 155 1 year ago
Bakuman Chap 154 1 year ago
Bakuman Chap 153 1 year ago
Bakuman Chap 152 1 year ago
Bakuman Chap 151 1 year ago
Bakuman Chap 150 1 year ago
Bakuman Chap 149 1 year ago
Bakuman Chap 148 1 year ago
Bakuman Chap 147 1 year ago
Bakuman Chap 146 1 year ago
Bakuman Chap 145 1 year ago
Bakuman Chap 144 1 year ago
Bakuman Chap 143 1 year ago
Bakuman Chap 142 1 year ago
Bakuman Chap 141 1 year ago
Bakuman Chap 140 1 year ago
Bakuman Chap 139 1 year ago
Bakuman Chap 138 1 year ago
Bakuman Chap 137 1 year ago
Bakuman Chap 136 1 year ago
Bakuman Chap 135 1 year ago
Bakuman Chap 134 1 year ago
Bakuman Chap 133 1 year ago
Bakuman Chap 132 1 year ago
Bakuman Chap 131 1 year ago
Bakuman Chap 130 1 year ago
Bakuman Chap 129 1 year ago
Bakuman Chap 128 1 year ago
Bakuman Chap 127 1 year ago
Bakuman Chap 126 1 year ago
Bakuman Chap 125 1 year ago
Bakuman Chap 124 1 year ago
Bakuman Chap 123 1 year ago
Bakuman Chap 122 1 year ago
Bakuman Chap 121 1 year ago
Bakuman Chap 120 1 year ago
Bakuman Chap 119 1 year ago
Bakuman Chap 118 1 year ago
Bakuman Chap 117 1 year ago
Bakuman Chap 116 1 year ago
Bakuman Chap 115 1 year ago
Bakuman Chap 114 1 year ago
Bakuman Chap 113 1 year ago
Bakuman Chap 112 1 year ago
Bakuman Chap 111 1 year ago
Bakuman Chap 110 1 year ago
Bakuman Chap 109 1 year ago
Bakuman Chap 108 1 year ago
Bakuman Chap 107 1 year ago
Bakuman Chap 106 1 year ago
Bakuman Chap 105 1 year ago
Bakuman Chap 104 1 year ago
Bakuman Chap 103 1 year ago
Bakuman Chap 102 1 year ago
Bakuman Chap 101 1 year ago
Bakuman Chap 100 1 year ago
Bakuman Chap 99 1 year ago
Bakuman Chap 98 1 year ago
Bakuman Chap 97 1 year ago
Bakuman Chap 96 1 year ago
Bakuman Chap 95 1 year ago
Bakuman Chap 94 1 year ago
Bakuman Chap 93 1 year ago
Bakuman Chap 92 1 year ago
Bakuman Chap 91 1 year ago
Bakuman Chap 90 1 year ago
Bakuman Chap 89 1 year ago
Bakuman Chap 88 1 year ago
Bakuman Chap 87 1 year ago
Bakuman Chap 86 1 year ago
Bakuman Chap 85 1 year ago
Bakuman Chap 84 1 year ago
Bakuman Chap 83 1 year ago
Bakuman Chap 82 1 year ago
Bakuman Chap 81 1 year ago
Bakuman Chap 80 1 year ago
Bakuman Chap 79 1 year ago
Bakuman Chap 78 1 year ago
Bakuman Chap 77 1 year ago
Bakuman Chap 76 1 year ago
Bakuman Chap 75 1 year ago
Bakuman Chap 74 1 year ago
Bakuman Chap 73 1 year ago
Bakuman Chap 72 1 year ago
Bakuman Chap 71 1 year ago
Bakuman Chap 70 1 year ago
Bakuman Chap 69 1 year ago
Bakuman Chap 68 1 year ago
Bakuman Chap 67 1 year ago
Bakuman Chap 66 1 year ago
Bakuman Chap 65 1 year ago
Bakuman Chap 64 1 year ago
Bakuman Chap 63 1 year ago
Bakuman Chap 62 1 year ago
Bakuman Chap 61 1 year ago
Bakuman Chap 60 1 year ago
Bakuman Chap 59 1 year ago
Bakuman Chap 58 1 year ago
Bakuman Chap 57 1 year ago
Bakuman Chap 56 1 year ago
Bakuman Chap 55 1 year ago
Bakuman Chap 54 1 year ago
Bakuman Chap 53 1 year ago
Bakuman Chap 52 1 year ago
Bakuman Chap 51 1 year ago
Bakuman Chap 50 1 year ago
Bakuman Chap 49 1 year ago
Bakuman Chap 48 1 year ago
Bakuman Chap 47 1 year ago
Bakuman Chap 46 1 year ago
Bakuman Chap 45 1 year ago
Bakuman Chap 44 1 year ago
Bakuman Chap 43 1 year ago
Bakuman Chap 42 1 year ago
Bakuman Chap 41 1 year ago
Bakuman Chap 40 1 year ago
Bakuman Chap 39 1 year ago
Bakuman Chap 38 1 year ago
Bakuman Chap 37 1 year ago
Bakuman Chap 36 1 year ago
Bakuman Chap 35 1 year ago
Bakuman Chap 34 1 year ago
Bakuman Chap 33 1 year ago
Bakuman Chap 32 1 year ago
Bakuman Chap 31 1 year ago
Bakuman Chap 30 1 year ago
Bakuman Chap 29 1 year ago
Bakuman Chap 28 1 year ago
Bakuman Chap 27 1 year ago
Bakuman Chap 26 1 year ago
Bakuman Chap 25 1 year ago
Bakuman Chap 24 1 year ago
Bakuman Chap 23 1 year ago
Bakuman Chap 22 1 year ago
Bakuman Chap 21 1 year ago
Bakuman Chap 20 1 year ago
Bakuman Chap 19 1 year ago
Bakuman Chap 18 1 year ago
Bakuman chap 17 1 year ago
Bakuman Chap 16 1 year ago
Bakuman Chap 15 1 year ago
Bakuman Chap 14 1 year ago
Bakuman Chap 13 1 year ago
Bakuman Chap 12 1 year ago
Bakuman Chap 11 1 year ago
Bakuman Chap 10 1 year ago
Bakuman Chap 9 1 year ago
Bakuman Chap 8 1 year ago
Bakuman Chap 7 1 year ago
Bakuman Chap 6 1 year ago
Bakuman Chap 5 1 year ago
Bakuman Chap 4 1 year ago
Bakuman Chap 3 1 year ago
Bakuman Chap 2 1 year ago
Bakuman Chap 1 1 year ago