Cross Heart

Cross Heart

Tên khác: Vết Sẹo Trên Trái Tim

Thể loại: Drama, Shoujo Ai, Tragedy, Yuri

Tác giả: Trang Sally

Nhóm dịch: Trang Sally

Tình trạng: Đã hoàn thành

Chả biết nên tóm tắt thế nào Truyện này nằm trong những truyện Trang Sally nhận lời làm để phục vụ cho Fan !

Tên chương Thời gian đăng
Extra 2 10 months ago
Extra 1 10 months ago
Chap 5: Breakdown C 10 months ago
Chap 4: Breakdown B 11 months ago
Chap 3: Breakdown A 11 months ago
Chap 2: Someday 11 months ago
Chap 1: Someday 11 months ago