Gosu

Gosu

Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Historical, Webtoon

Tác giả: Ryu Ki-woon, Moon Jung-hoo

Nhóm dịch: LHmanga.com

Tình trạng: Đang tiến hành

Câu chuyện về Murim hỗn loạn dưới sự cai trị của 1 vị chúa tể, thế nhưng, điều kỳ lạ ở đây tại sao đế chế của ông ta sụp đổ và ông ta hoàn toán biến mất? những bề tôi dưới trướng ông ta thì lại nắm quyền, phân lạc tứ xứ... chuyện gì sẽ xảy ra trong Murim này... có một nhân vật chính bí ẩn đây... đón xem nhé!

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 70 6 days ago
Chapter 69 1 week ago
Chapter 68 2 weeks ago
Chapter 67 3 weeks ago
Chapter 66 1 month ago
Chapter 65 1 month ago
Chapter 64 1 month ago
Chapter 63 1 month ago
Chapter 62 2 months ago
Chapter 61 2 months ago
Chapter 60 2 months ago
Chapter 59 2 months ago
Chapter 58 3 months ago
Chapter 57 3 months ago
Chapter 56 3 months ago
Chapter 55 3 months ago
Chapter 54 4 months ago
Chapter 53 4 months ago
Chapter 52 4 months ago
Chapter 51 4 months ago
Chapter 50 5 months ago
Chapter 49 5 months ago
Chapter 48 5 months ago
Chapter 47 5 months ago
Chapter 46 6 months ago
Chapter 45 6 months ago
Chapter 44 6 months ago
Chapter 43 6 months ago
Chapter 42 6 months ago
Chapter 41 7 months ago
Chapter 40 7 months ago
Chapter 39 7 months ago
Chapter 38 7 months ago
Chapter 37 8 months ago
Chapter 36 8 months ago
Chapter 35 8 months ago
Chapter 34 8 months ago
Chapter 33 9 months ago
Chapter 32 9 months ago
Chapter 31 9 months ago
Chapter 30 9 months ago
Chapter 29 10 months ago
Chapter 28 10 months ago
Chapter 27 10 months ago
Chapter 26 10 months ago
Chapter 25 10 months ago
Chapter 24 11 months ago
Chapter 23 11 months ago
Chapter 22 11 months ago
Chapter 21 11 months ago
Chapter 20 11 months ago
Chapter 19 1 year ago
Chapter 18 1 year ago
Chapter 17 1 year ago
Chapter 16 1 year ago
Chapter 15 1 year ago
Chapter 14 1 year ago
Chapter 13 1 year ago
Chapter 12 1 year ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9 1 year ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
Chapter 0 1 year ago