Gosu

Gosu

Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Historical, Webtoon

Tác giả: Ryu Ki-woon, Moon Jung-hoo

Nhóm dịch: LHmanga.com

Tình trạng: Đang tiến hành

Câu chuyện về Murim hỗn loạn dưới sự cai trị của 1 vị chúa tể, thế nhưng, điều kỳ lạ ở đây tại sao đế chế của ông ta sụp đổ và ông ta hoàn toán biến mất? những bề tôi dưới trướng ông ta thì lại nắm quyền, phân lạc tứ xứ... chuyện gì sẽ xảy ra trong Murim này... có một nhân vật chính bí ẩn đây... đón xem nhé!

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 80 TA 3 days ago
Chapter 79 1 week ago
Chapter 78 2 weeks ago
Chapter 77 2 weeks ago
Chapter 76 2 weeks ago
Chapter 75 2 weeks ago
Chapter 74 1 month ago
Chapter 73 1 month ago
Chapter 72 2 months ago
Chapter 71 2 months ago
Chapter 70 2 months ago
Chapter 69 2 months ago
Chapter 68 2 months ago
Chapter 67 3 months ago
Chapter 66 3 months ago
Chapter 65 3 months ago
Chapter 64 3 months ago
Chapter 63 4 months ago
Chapter 62 4 months ago
Chapter 61 4 months ago
Chapter 60 4 months ago
Chapter 59 5 months ago
Chapter 58 5 months ago
Chapter 57 5 months ago
Chapter 56 5 months ago
Chapter 55 6 months ago
Chapter 54 6 months ago
Chapter 53 6 months ago
Chapter 52 6 months ago
Chapter 51 7 months ago
Chapter 50 7 months ago
Chapter 49 7 months ago
Chapter 48 7 months ago
Chapter 47 8 months ago
Chapter 46 8 months ago
Chapter 45 8 months ago
Chapter 44 8 months ago
Chapter 43 8 months ago
Chapter 42 9 months ago
Chapter 41 9 months ago
Chapter 40 9 months ago
Chapter 39 9 months ago
Chapter 38 10 months ago
Chapter 37 10 months ago
Chapter 36 10 months ago
Chapter 35 10 months ago
Chapter 34 11 months ago
Chapter 33 11 months ago
Chapter 32 11 months ago
Chapter 31 11 months ago
Chapter 30 1 year ago
Chapter 29 1 year ago
Chapter 28 1 year ago
Chapter 27 1 year ago
Chapter 26 1 year ago
Chapter 25 1 year ago
Chapter 24 1 year ago
Chapter 23 1 year ago
Chapter 22 1 year ago
Chapter 21 1 year ago
Chapter 20 1 year ago
Chapter 19 1 year ago
Chapter 18 1 year ago
Chapter 17 1 year ago
Chapter 16 1 year ago
Chapter 15 1 year ago
Chapter 14 1 year ago
Chapter 13 1 year ago
Chapter 12 1 year ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9 1 year ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
Chapter 0 1 year ago