Aruosumente

Aruosumente

Tên khác: Sage's dream; Giấc mơ hiền triết

Thể loại: Drama, Fantasy, Historical, Mystery, Psychological

Tác giả: Aki

Nhóm dịch: False Cherry Group

Tình trạng: Đang tiến hành

Reguna, người cuối cùng của gia tộc "Tiên tri", là cận thần của một "ông vua" trẻ con và được nhân dân yêu mến. Một đêm, Reguna được báo mộng chỉ với hai từ duy nhất: "Chết đi". Mối nguy hiểm nào đang đe dọa nhà vua? Để tìm ra chủ nhân của giọng nói ấy, Reguna đã thực hiện nghi lễ Aruosumente và gặp vị hiền triết trong giấc mơ, rồi ngày càng lún sâu vào những âm mưu chính trị từ mấy chục năm trước....

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 031 2 months ago
Chapter 030 2 months ago
Chapter 029 1 year ago
Chapter 028 1 year ago
Chapter 027 1 year ago
Chapter 026 1 year ago
Chapter 025 1 year ago
Chapter 024 1 year ago
Chapter 023 1 year ago
Chapter 022 1 year ago
Chapter 021 1 year ago
Chapter 020 1 year ago
Chapter 019 1 year ago
Chapter 018 1 year ago
Chapter 017.5 1 year ago
Chapter 017 1 year ago
Chapter 016 1 year ago
Chapter 015 1 year ago
Chapter 014 1 year ago
Chapter 013 1 year ago
Chapter 012 1 year ago
Chapter 011 1 year ago
Chapter 010 1 year ago
Chapter 009 1 year ago
chapter 008 1 year ago
Chapter 007 1 year ago
Chapter 006 1 year ago
Chapter 005.5 1 year ago
Chapter 005 1 year ago
Chapter 004 1 year ago
Chapter 003 1 year ago
Chapter 002 1 year ago
Chapter 001 1 year ago
loading...