Dead Tube

Dead Tube

Tên khác: 院里的杀人游戏

Thể loại: Adult, Ecchi, Horror, Mature, Mystery, Shounen

Tác giả: YAMAGUCHI Mikoto, KITAKAWA Touta

Nhóm dịch: Đam Mê Truyện , truyentranh8, Vechai cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

Những cô nàng và show hàng nóng bỏng xung quanh câu truyện................ đọc rồi sẽ rõ xD

Update phiên bản un con mợ nó cen =]] 

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
Chapter 32.3 2 weeks ago
Chapter 32.2 2 weeks ago
Chapter 32.1 2 weeks ago
Chapter 31.3 2 weeks ago
Chapter 31.2 2 weeks ago
Chapter 31.1 2 weeks ago
Chapter 30.2 2 weeks ago
Chapter 30.1 2 weeks ago
Chapter 29.2 4 months ago
Chapter 29.1 4 months ago
Chapter 28.2 5 months ago
Chapter 28.1 5 months ago
Chapter 27.2 6 months ago
Chapter 27.1 6 months ago
Chapter 26.2 6 months ago
Chapter 26.2 6 months ago
Chapter 26.1 6 months ago
Chapter 25 8 months ago
Chapter 24 8 months ago
Chapter 23 8 months ago
Chapter 22 9 months ago
Chapter 21 9 months ago
Chapter 20 9 months ago
Chapter 19 10 months ago
Chapter 18 10 months ago
Chapter 17 10 months ago
Chapter 16 10 months ago
Chapter 15 10 months ago
Chapter 14 10 months ago
Chapter 13 10 months ago
Chapter 12 10 months ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9 2 years ago
Chapter 8.2 2 years ago
Chapter 8.1 2 years ago
Dead Tube 7.2 2 years ago
Dead Tube 7.1 2 years ago
Dead Tube 6.2 2 years ago
Dead Tube 6.1 2 years ago
Dead Tube 5.2 2 years ago
Dead Tube 5.1 2 years ago
Dead Tube 4.2 2 years ago
Dead Tube 4.1 2 years ago
Dead Tube 3.2 2 years ago
Dead Tube 3.1 2 years ago
Dead Tube 2.2 2 years ago
Dead Tube 2.1 2 years ago
Dead Tube 1.2 2 years ago
Dead Tube 1.1 2 years ago
Dead Tube 0 2 years ago
loading...