4 Cut Hero

4 Cut Hero

Thể loại: Adventure, Comedy, Shounen

Tác giả: Goriragun

Nhóm dịch: Bigtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Loạt truyện kể một NEET (thanh thiếu niên không được dạy dỗ, thuê mướn và rèn luyện) có sức mạnh bảo vệ thế giới.

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
Chapter 0 1 year ago
loading...