Fairy Tail

Fairy Tail

Tên khác: フェアリーテイル; Xứ Thần Tiên

Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Shounen, Hot

Tác giả: Mashima Hiro

Nhóm dịch: Truyện Tranh Tuần , Trường Tồn, vnsharing.net, Kata, alo8.com, Blogtruyen, Thienduongmanga, Anonymous cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

Lucy là một cô gái 17 tuổi, với giấc mơ trở thành một tinh linh pháp sư thực thụ. Rồi một ngày cô đến thị trấn Harujion, cô đã gặp Natsu, một thiếu niên có khả năng sử dụng ma thuật lửa. Nhưng Natsu không phải là một pháp sư thông thường, cậu sử dụng ma thuật cổ đại do một con rồng tên là Igneel dạy dỗ,và là thành viên của một trong số những hội pháp sư nổi tiếng nhất: Fairy Tail

 

 

 

 

 

 

...

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 517 2 days ago
Chapter 516 3 weeks ago
Chapter 515 3 weeks ago
Chapter 514 1 month ago
Chapter 513 1 month ago
Chapter 512 1 month ago
Chapter 511 1 month ago
Chapter 510 2 months ago
Chapter 509 2 months ago
Chapter 508 2 months ago
Chapter 507 2 months ago
Chapter 506 3 months ago
Chapter 505 3 months ago
Chapter 504 3 months ago
Chapter 503 3 months ago
Chapter 502 4 months ago
Chapter 501 4 months ago
Chapter 500 4 months ago
Chapter 499 4 months ago
Chapter 498 4 months ago
Chapter 497 5 months ago
Chapter 496 5 months ago
Chapter 495 5 months ago
Chapter 494 6 months ago
Chapter 493 6 months ago
Chapter 492 6 months ago
Chapter 491 6 months ago
Chapter 490 7 months ago
Chapter 489.5 7 months ago
Chapter 489 7 months ago
Chapter 488 7 months ago
Chapter 487 7 months ago
Chapter 486 7 months ago
Chapter 485 8 months ago
Chapter 484 8 months ago
Chapter 483 8 months ago
Chapter 482 9 months ago
Chapter 481 9 months ago
Chapter 480 9 months ago
Chapter 479 9 months ago
Chapter 478 10 months ago
Chapter 477 10 months ago
Chapter 476 10 months ago
Chapter 475 10 months ago
Chapter 474 11 months ago
Chapter 473 11 months ago
Chapter 472 11 months ago
Chapter 471 11 months ago
Chapter 470 11 months ago
Chapter 469 1 year ago
Chapter 468 1 year ago
Chapter 467 1 year ago
Chapter 466 1 year ago
Chapter 465 1 year ago
Chapter 464 1 year ago
Chapter 463 1 year ago
Chapter 462.5 1 year ago
Chapter 462 1 year ago
Chapter 461 1 year ago
Chapter 460 1 year ago
Chapter 459 1 year ago
Chapter 458 1 year ago
Chapter 457 1 year ago
Chapter 456 1 year ago
Chapter 455.5 1 year ago
Chapter 455 1 year ago
Chapter 454 1 year ago
Chapter 453.5 1 year ago
Chapter 453 1 year ago
Chapter 452 1 year ago
Chapter 451 1 year ago
Chapter 450 1 year ago
Chapter 449 1 year ago
Chapter 448 1 year ago
Chapter 447 1 year ago
Chapter 446 1 year ago
Chapter 445 1 year ago
Chapter 444 1 year ago
Chapter 443 1 year ago
Chapter 442 1 year ago
Chapter 441 1 year ago
Chapter 440 1 year ago
Chapter 439 1 year ago
Chapter 438 1 year ago
Chapter 437.5 1 year ago
Chapter 437 1 year ago
Chapter 436 1 year ago
Chapter 435 1 year ago
Chapter 434 1 year ago
Chapter 433 1 year ago
Chapter 432 1 year ago
Chapter 431 1 year ago
Chapter 430 1 year ago
Chapter 429 1 year ago
Chapter 428 1 year ago
Fairy Tail 427 1 year ago
Fairy Tail 426 1 year ago
Fairy Tail 425 1 year ago
Fairy Tail 424 1 year ago
Fairy Tail 423 1 year ago
Fairy Tail 422 1 year ago
Fairy Tail 421 1 year ago
Fairy Tail 420 1 year ago
Fairy Tail 419 1 year ago
Fairy Tail 418 1 year ago
Fairy Tail 417.5 1 year ago
Fairy Tail 417 1 year ago
Fairy Tail 416 1 year ago
Fairy Tail 415 1 year ago
Fairy Tail 414 1 year ago
Fairy Tail 413 1 year ago
Fairy Tail 412 1 year ago
Fairy Tail 411 1 year ago
Fairy Tail 410 1 year ago
Fairy Tail 409 1 year ago
Fairy Tail 408 1 year ago
Fairy Tail 407 1 year ago
Fairy Tail 406 1 year ago
Fairy Tail 405 1 year ago
Fairy Tail 404 1 year ago
Fairy Tail 403 1 year ago
Fairy Tail 402 1 year ago
Fairy Tail 401 1 year ago
Fairy Tail 400 1 year ago
Fairy Tail 399 1 year ago
Fairy Tail 398 1 year ago
Fairy Tail 397 1 year ago
Fairy Tail 396 1 year ago
Fairy Tail 395 1 year ago
Fairy Tail 394 1 year ago
Fairy Tail 393 1 year ago
Fairy Tail 392 1 year ago
Fairy Tail 391 1 year ago
Fairy Tail 390 1 year ago
Fairy Tail 389 1 year ago
Fairy Tail 388 1 year ago
Fairy Tail 387 1 year ago
Fairy Tail 386 1 year ago
Fairy Tail 385 1 year ago
Fairy Tail 384 1 year ago
Fairy Tail 383 1 year ago
Fairy Tail 382 1 year ago
Fairy Tail 381 1 year ago
Fairy Tail 380 1 year ago
Fairy Tail 379 1 year ago
Fairy Tail 378 1 year ago
Fairy Tail 377 1 year ago
Fairy Tail 376.6 1 year ago
Fairy Tail 376.5 1 year ago
Fairy Tail 376 1 year ago
Fairy Tail 375 1 year ago
Fairy Tail 374.5 1 year ago
Fairy Tail 374 1 year ago
Fairy Tail 373 1 year ago
Fairy Tail 372 1 year ago
Fairy Tail 371 1 year ago
Fairy Tail 370 1 year ago
Fairy Tail 369 1 year ago
Fairy Tail 368 1 year ago
Fairy Tail 367 1 year ago
Fairy Tail 366 1 year ago
Fairy Tail 365 1 year ago
Fairy Tail 364.5 1 year ago
Fairy Tail 364 1 year ago
Fairy Tail 363 1 year ago
Fairy Tail 362 1 year ago
Fairy Tail 361 1 year ago
Fairy Tail 360 1 year ago
Fairy Tail 359 1 year ago
Fairy Tail 358 1 year ago
Fairy Tail 357 1 year ago
Fairy Tail 356 1 year ago
Fairy Tail 355 1 year ago
Fairy Tail 354 1 year ago
Fairy Tail 353 1 year ago
Fairy Tail 352 1 year ago
Fairy Tail 351 1 year ago
Fairy Tail 350 1 year ago
Fairy Tail 349 1 year ago
Fairy Tail 348 1 year ago
Fairy Tail 347 1 year ago
Fairy Tail 346 1 year ago
Fairy Tail 345.5 1 year ago
Fairy Tail 345 1 year ago
Fairy Tail 344 1 year ago
Fairy Tail 343 1 year ago
Fairy Tail 342 1 year ago
Fairy Tail 341 1 year ago
Fairy Tail 340 1 year ago
Fairy Tail 339 1 year ago
Fairy Tail 338 1 year ago
Fairy Tail 337 1 year ago
Fairy Tail 336 1 year ago
Fairy Tail 335 1 year ago
Fairy Tail 334 1 year ago
Fairy Tail 333 1 year ago
Fairy Tail 332 1 year ago
Fairy Tail 331 1 year ago
Fairy Tail 330 1 year ago
Fairy Tail 329 1 year ago
Fairy Tail 328 1 year ago
Fairy Tail 327 1 year ago
Fairy Tail 326 1 year ago
Fairy Tail 325 1 year ago
Fairy Tail 324 1 year ago
Fairy Tail 323 1 year ago
Fairy Tail 322 1 year ago
Fairy Tail 321 1 year ago
Fairy Tail 320 1 year ago
Fairy Tail 319 1 year ago
Fairy Tail 318 1 year ago
Fairy Tail 317 1 year ago
Fairy Tail 316 1 year ago
Fairy Tail 315 1 year ago
Fairy Tail 314 1 year ago
Fairy Tail 313 1 year ago
Fairy Tail 312 1 year ago
Fairy Tail 311 1 year ago
Fairy Tail 310 1 year ago
Fairy Tail 309 1 year ago
Fairy Tail 308 1 year ago
Fairy Tail 307 1 year ago
Fairy Tail 306 1 year ago
Fairy Tail 305 1 year ago
Fairy Tail 304 1 year ago
Fairy Tail 303 1 year ago
Fairy Tail 302 1 year ago
Fairy Tail 301 1 year ago
Fairy Tail 300 1 year ago
Fairy Tail 299 1 year ago
Fairy Tail 298 1 year ago
Fairy Tail 297 1 year ago
Fairy Tail 296 1 year ago
Fairy Tail 295.5 1 year ago
Fairy Tail 295 1 year ago
Fairy Tail 294 1 year ago
Fairy Tail 293 1 year ago
Fairy Tail 292 1 year ago
Fairy Tail 291 1 year ago
Fairy Tail 290 1 year ago
Fairy Tail 289 1 year ago
Fairy Tail 288 1 year ago
Fairy Tail 287 1 year ago
Fairy Tail 286 1 year ago
Fairy Tail 285 1 year ago
Fairy Tail 284 1 year ago
Fairy Tail 283 1 year ago
Fairy Tail 282 1 year ago
Fairy Tail 281 1 year ago
Fairy Tail 280.5 1 year ago
Fairy Tail 280 1 year ago
Fairy Tail 279 1 year ago
Fairy Tail 278 1 year ago
Fairy Tail 277 1 year ago
Fairy Tail 276 1 year ago
Fairy Tail 275 1 year ago
Fairy Tail 274 1 year ago
Fairy Tail 273 1 year ago
Fairy Tail 272 1 year ago
Fairy Tail 271 1 year ago
Fairy Tail 270 1 year ago
Fairy Tail 269 1 year ago
Fairy Tail 268 1 year ago
Fairy Tail 267 1 year ago
Fairy Tail 266 1 year ago
Fairy Tail 265 1 year ago
Fairy Tail 264 1 year ago
Fairy Tail 263 1 year ago
Fairy Tail 262 1 year ago
Fairy Tail 261 1 year ago
Fairy Tail 260 1 year ago
Fairy Tail 259 1 year ago
Fairy Tail 258 1 year ago
Fairy Tail 257 1 year ago
Fairy Tail 256 1 year ago
Fairy Tail 255 1 year ago
Fairy Tail 254 1 year ago
Fairy Tail 253 1 year ago
Fairy Tail 252 1 year ago
Fairy Tail 251 1 year ago
Fairy Tail 250 1 year ago
Fairy Tail 249 1 year ago
Fairy Tail 248 1 year ago
Fairy Tail 247 1 year ago
Fairy Tail 246 1 year ago
Fairy Tail 245 1 year ago
Fairy Tail 244 1 year ago
Fairy Tail 243 1 year ago
Fairy Tail 242 1 year ago
Fairy Tail 241 1 year ago
Fairy Tail 240 1 year ago
Fairy Tail 239 1 year ago
Fairy Tail 238 1 year ago
Fairy Tail 237 1 year ago
Fairy Tail 236 1 year ago
Fairy Tail 235 1 year ago
Fairy Tail 234 1 year ago
Fairy Tail 233 1 year ago
Fairy Tail 232 1 year ago
Fairy Tail 231 1 year ago
Fairy Tail 230 1 year ago
Fairy Tail 229 1 year ago
Fairy Tail 228 1 year ago
Fairy Tail 227 1 year ago
Fairy Tail 226 1 year ago
Fairy Tail 225 1 year ago
Fairy Tail 224 1 year ago
Fairy Tail 223 1 year ago
Fairy Tail 222 1 year ago
Fairy Tail 221 1 year ago
Fairy Tail 220 1 year ago
Fairy Tail 219 1 year ago
Fairy Tail 218 1 year ago
Fairy Tail 217 1 year ago
Fairy Tail 216 1 year ago
Fairy Tail 215 1 year ago
Fairy Tail 214 1 year ago
Fairy Tail 213 1 year ago
Fairy Tail 212.5 1 year ago
Fairy Tail 212 1 year ago
Fairy Tail 211 1 year ago
Fairy Tail 210 1 year ago
Fairy Tail 209 1 year ago
Fairy Tail 208 1 year ago
Fairy Tail 207 1 year ago
Fairy Tail 206 1 year ago
Fairy Tail 205 1 year ago
Fairy Tail 204 1 year ago
Fairy Tail 203 1 year ago
Fairy Tail 202 1 year ago
Fairy Tail 201 1 year ago
Fairy Tail 200 1 year ago
Fairy Tail 199 1 year ago
Fairy Tail 198 1 year ago
Fairy Tail 197 1 year ago
Fairy Tail 196 1 year ago
Fairy Tail 195 1 year ago
Fairy Tail 194 1 year ago
Fairy Tail 193 1 year ago
Fairy Tail 192 1 year ago
Fairy Tail 191 1 year ago
Fairy Tail 190 1 year ago
Fairy Tail 189 1 year ago
Fairy Tail 188 1 year ago
Fairy Tail 187 1 year ago
Fairy Tail 186 1 year ago
Fairy Tail 185 1 year ago
Fairy Tail 184 1 year ago
Fairy Tail 183 1 year ago
Fairy Tail 182 1 year ago
Fairy Tail 181 1 year ago
Fairy Tail 180 1 year ago
Fairy Tail 179 1 year ago
Fairy Tail 178 1 year ago
Fairy Tail 177 1 year ago
Fairy Tail 176 1 year ago
Fairy Tail 175 1 year ago
Fairy Tail 174 1 year ago
Fairy Tail 173 1 year ago
Fairy Tail 172 1 year ago
Fairy Tail 171 1 year ago
Fairy Tail 170 1 year ago
Fairy Tail 169 1 year ago
Fairy Tail 168 1 year ago
Fairy Tail 167 1 year ago
Fairy Tail 166 1 year ago
Fairy Tail 165 1 year ago
Fairy Tail 164 1 year ago
Fairy Tail 163 1 year ago
Fairy Tail 162 1 year ago
Fairy Tail 161 1 year ago
Fairy Tail 160 1 year ago
Fairy Tail 159 1 year ago
Fairy Tail 158 1 year ago
Fairy Tail 157 1 year ago
Fairy Tail 156 1 year ago
Fairy Tail 155 1 year ago
Fairy Tail 154 1 year ago
Fairy Tail 153 1 year ago
Fairy Tail 152 1 year ago
Fairy Tail 151 1 year ago
Fairy Tail 150 1 year ago
Fairy Tail 149 1 year ago
Fairy Tail 148 1 year ago
Fairy Tail 147 1 year ago
Fairy Tail 146 1 year ago
Fairy Tail 145 1 year ago
Fairy Tail 144 1 year ago
Fairy Tail 143 1 year ago
Fairy Tail 142 1 year ago
Fairy Tail 141 1 year ago
Fairy Tail 140 1 year ago
Fairy Tail 139 1 year ago
Fairy Tail 138 1 year ago
Fairy Tail 137 1 year ago
Fairy Tail 136 1 year ago
Fairy Tail 135 1 year ago
Fairy Tail 134 1 year ago
Fairy Tail 133 1 year ago
Fairy Tail 132 1 year ago
Fairy Tail 131 1 year ago
Fairy Tail 130 1 year ago
Fairy Tail 129 1 year ago
Fairy Tail 128 1 year ago
Fairy Tail 127 1 year ago
Fairy Tail 126 1 year ago
Fairy Tail 125 1 year ago
Fairy Tail 124 1 year ago
Fairy Tail 123 1 year ago
Fairy Tail 122 1 year ago
Fairy Tail 121 1 year ago
Fairy Tail 120 1 year ago
Fairy Tail 119 1 year ago
Fairy Tail 118 1 year ago
Fairy Tail 117 1 year ago
Fairy Tail 116 1 year ago
Fairy Tail 115 1 year ago
Fairy Tail 114 1 year ago
Fairy Tail 113 1 year ago
Fairy Tail 112 1 year ago
Fairy Tail 111 1 year ago
Fairy Tail 110 1 year ago
Fairy Tail 109 1 year ago
Fairy Tail 108 1 year ago
Fairy Tail 107 1 year ago
Fairy Tail 106 1 year ago
Fairy Tail 105 1 year ago
Fairy Tail 104 1 year ago
Fairy Tail 103 1 year ago
Fairy Tail 102 1 year ago
Fairy Tail 101 1 year ago
Fairy Tail 100 1 year ago
Fairy Tail 99 1 year ago
Fairy Tail 98 1 year ago
Fairy Tail 97 1 year ago
Fairy Tail 96 1 year ago
Fairy Tail 95 1 year ago
Fairy Tail 94 1 year ago
Fairy Tail 93 1 year ago
Fairy Tail 92 1 year ago
Fairy Tail 91 1 year ago
Fairy Tail 90 1 year ago
Fairy Tail 89 1 year ago
Fairy Tail 88 1 year ago
Fairy Tail 87 1 year ago
Fairy Tail 86 1 year ago
Fairy Tail 85 1 year ago
Fairy Tail 84 1 year ago
Fairy Tail 83 1 year ago
Fairy Tail 82 1 year ago
Fairy Tail 81 1 year ago
Fairy Tail 79 1 year ago
Fairy Tail 78 1 year ago
Fairy Tail 77 1 year ago
Fairy Tail 76 1 year ago
Fairy Tail 75 1 year ago
Fairy Tail 74 1 year ago
Fairy Tail 73 1 year ago
Fairy Tail 72 1 year ago
Fairy Tail 71 1 year ago
Fairy Tail 70 1 year ago
Fairy Tail 69 1 year ago
Fairy Tail 68 1 year ago
Fairy Tail 67 1 year ago
Fairy Tail 66 1 year ago
Fairy Tail 65 1 year ago
Fairy Tail 64 1 year ago
Fairy Tail 63 1 year ago
Fairy Tail 62 1 year ago
Fairy Tail 61 1 year ago
Fairy Tail 60 1 year ago
Fairy Tail 59 1 year ago
Fairy Tail 58 1 year ago
Fairy Tail 57 1 year ago
Fairy Tail 56 1 year ago
Fairy Tail 55 1 year ago
Fairy Tail 54 1 year ago
Fairy Tail 53 1 year ago
Fairy Tail 52 1 year ago
Fairy Tail 51 1 year ago
Fairy Tail 50 1 year ago
Fairy Tail 49 1 year ago
Fairy Tail 48 1 year ago
Fairy Tail 47 1 year ago
Fairy Tail 46 1 year ago
Fairy Tail 45 1 year ago
Fairy Tail 44 1 year ago
Fairy Tail 43 1 year ago
Fairy Tail 42 1 year ago
Fairy Tail 41 1 year ago
Fairy Tail 40 1 year ago
Fairy Tail 40 1 year ago
Fairy Tail 39 1 year ago
Fairy Tail 39 1 year ago
Fairy Tail 38 1 year ago
Fairy Tail 38 1 year ago
Fairy Tail 37 1 year ago
Fairy Tail 37 1 year ago
Fairy Tail 36 1 year ago
Fairy Tail 36 1 year ago
Fairy Tail 35 1 year ago
Fairy Tail 35 1 year ago
Fairy Tail 34 1 year ago
Fairy Tail 34 1 year ago
Fairy Tail 33 1 year ago
Fairy Tail 33 1 year ago
Fairy Tail 32 1 year ago
Fairy Tail 32 1 year ago
Fairy Tail 31 1 year ago
Fairy Tail 31 1 year ago
Fairy Tail 30 1 year ago
Fairy Tail 29 1 year ago
Fairy Tail 28 1 year ago
Fairy Tail 27 1 year ago
Fairy Tail 26 1 year ago
Fairy Tail 25 1 year ago
Fairy Tail 24 1 year ago
Fairy Tail 23 1 year ago
Fairy Tail 22.5 1 year ago
Fairy Tail 22 1 year ago
Fairy Tail 21 1 year ago
Fairy Tail 20 1 year ago
Fairy Tail 19 1 year ago
Fairy Tail 18.5 1 year ago
Fairy Tail 18 1 year ago
Fairy Tail 18 1 year ago
Fairy Tail 17 1 year ago
Fairy Tail 16 1 year ago
Fairy Tail 15 1 year ago
Fairy Tail 14 1 year ago
Fairy Tail 13 1 year ago
Fairy Tail 12 1 year ago
Fairy Tail 11 1 year ago
Fairy Tail 10 1 year ago
Fairy Tail 9 1 year ago
Fairy Tail 8 1 year ago
Fairy Tail 7 1 year ago
Fairy Tail 6 1 year ago
Fairy Tail 5 1 year ago
Fairy Tail 4 1 year ago
Fairy Tail 3 1 year ago
Fairy Tail 2 1 year ago
Fairy Tail 1 1 year ago